top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
sosmusic

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

SUKCES NA BANK – turniej ekonomiczny dla szkół średnich

Jest to turniej wiedzy o finansach i ekonomii organizowany od 2018 roku, którego głównym organizatorem jest Fundacja BIT MASTERS. Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich. Uczniowie muszą wykazać się wiedzą z bardzo wielu różnych dziedzin ekonomii, a także podejmować dobre decyzje strategiczne. Na podstawie dwóch etapów rozgrywek w szkołach (odbywających się za pomocą testu online) wyłonionych zostaje 16 najlepszych, pięcioosobowych drużyn, które walczą się w kolejnych etapach – już telewizyjnych, o zwycięstwo i nagrody pieniężne. Projekt jest finansowany w głównej części przez Narodowy Bank Polski, w ramach ich programów edukacyjnych.

bottom of page