top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
sosmusic

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

ŚWIĘTA NOC. KOLĘDY W STYLU DAWNYCH MISTRZÓW Z BAZYLIKI MARIACKIEJ W KRAKOWIE – koncert

Koncert telewizyjny tradycyjnych polskich kolęd, zrealizowany w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Artyści scen operowych wykonali kolędy w klasycznych aranżacjach Krzysztofa Herdzina. Solistom towarzyszyła orkiestra Warszawskiej Opery Kameralnej Musicae Antiquae Collegium Varsoviense.

bottom of page