top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
sosmusic

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

KUJAWSKO-POMORSKA GĘSINA NA ŚWIĘTEGO MARCINA 2023 – kampania promocyjna

Jest to kampania promująca powrót gęsiny na polskie stoły i jednocześnie województwo kujawsko-pomorskie jako stolicę polskiej gęsiny, której rasa Biała Gęś Kołudzka została wyhodowana w tym regionie i rozpowszechniona w całej w Polsce. Akcja ta jest prowadzona nieprzerwanie od 2009 roku.

bottom of page