top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
sosmusic

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA FUNDACJI PZU – kampania edukacyjna

Jest to ogólnopolski projekt z zakresu bezpieczeństwa na drogach, w domu, w szkole i w sieci internetowej. Trwa od grudnia 2017 roku. Adresowany jest on do uczniów szkół podstawowych z małych miejscowości. Akademia zapewnia kompleksowe zajęcia edukacyjne z udziałem policji, ratowników medycznych i wykwalifikowanych animatorów. W zajęciach wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt. Przekaz dla najmłodszych uczniów kreowany jest za pomocą inscenizacji teatralnych w wykonaniu profesjonalnych aktorów.

bottom of page