top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
sosmusic

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

PROMOCJA I EDUKACJA

Project type

Photography

Date

April 2035

Realizujemy działania promocyjne dla całych branż – jak choćby kompleksowa obsługa targów zagranicznych i większych wydarzeń dla polskiej branży drobiarskiej, dla samorządów, w tym od wielu lat dla województwa kujawsko-pomorskiego, a także projekty społeczne i edukacyjne, jak choćby „Sukces na Bank” – ogólnopolski teleturniej wiedzy o finansach dla szkół średnich, czy „Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU” – ogólnopolski projekt edukacyjny dla szkół podstawowych.

bottom of page